fbpx

Име на проекта: Innovative Methods of Adapting Surfing for People with Disabilities

Номер: 2023-1-BG01-KA182-SPO-000149788

Кратко име: SURF-ABLE

Финансиран по програма: Еразъм + Спорт

Координатор на проекта: Илияна Стоилова

Организация: Сдружение “Морско конче” СК

Период: 01 юли 2023 – 30 юни 2024

Проектът “SURF-ABLE”, номер 2023-1-BG01-KA182-SPO-000149788 e финансиран по програма Еразъм + Спорт, в направление  “Мобилност на персонала в областта на спорта”.  Проектът цели да повиши знанията и уменията на треньорите, инструкторите и доброволците в организацията, както и да създаде устойчиви връзки с международни клубове, общини, местни институции и организации, чрез участие в обучителни задачи, наблюдение на работата, менторски дейности и обмяна на опит в Португалия, Гърция и Испания. 

Португалия, Ерисейра
октомври 2023

Основна дейност по тази мобилност е провеждане на тренировки и обучения (coaching and training assignments) в Ericeira Surf Clube. Това ще предостави на участниците допълнителни знания и умения в обучението по сърф на хора с увреждания в океански условия.

Испания, о-в Фуертевентура
февруари 2024

Oсновна цел на тази мобилност е наблюдаването на работата (job shadowing) на сърф инструкторите от Fuerte Tribu при занимания със семейства с хора с увреждания. Целта на тази дейност е да предостави на участниците възможност да наблюдават колеги в областта и да се учат от техния опит в работата със семейства на хора с увреждания.

Гърция, о-в Лимнос
май 2024

Наблюдаване на работата (job shadowing) в занимания по кайтсърф за хора със специални потребности в Keros Surf Club. Основната цел на тази дейност е да предостави на участниците възможност да научат добри практики в преподаването на кайтсърф за хора с двигателни увреждания. 

Предполагаемият брой на децата с увреждания и затруднения в развитието в България е около 32 000 по непотвърдени данни. 
Липсата на адекватна обществена инфраструктура, адаптирани занимания, културни мероприятия и други прави хората със специални нужди по-изолирани. 

Повишаването на квалификацията в уменията на сърф инструкторите, треньорите и доброволците в сферата на адаптираните водни спортове за хора с увреждания създава предпоставка за провеждане на по-регулярни адаптирани занимания в страната. 

Португалия, Ерисейра

Работата с треньорите от Ericeira Surf Clube предостави на българските участници нови знания в областта на сърф терапията и организацията на сърф сесии за хора със специални нужди в океански условия. Инструкторите получиха както теоретични, така и практически знания от водещия Joao Taborda Lopes. В занятията бяха засегнати теми свързани с адаптиран сърф, пара-сърф и сърф терапия. Във всеки раздел се разглеждаха особеностите на различните по цел сърф занимания, тяхната специфична екипировка, необходими инструктори, условия, начин на провеждане, общо влияние, бъдещо развитие и иновации в сърф дъските за незрящи. 

По-голямата част от практическите занимания включени в програмата на мобилността се проведоха на плаж Каркавелос в Cascais Surf Center, близо до столицата Лисабон, съвместно с организациите Surf Art, Surf Addict, Wave by Wave. Групите бяха формирани главно от хора в аутистичния спектър, с опит в сърфирането, които регулярно посещават спортни и оздравителни активности организирани на плажа и във водата. По време на практическите занимания българските участници успяха да научат нови методи за обратна връзка от учениците преди и след провеждане на адаптираните занимания. 

Част от програмата по време на мобилността в Португалия, включи посещения в различни организации и институции – центрове за хора с увреждания, община Мафра, местните бизнеси, работилница за сърф екипировка, общности и изявени атлети, част от сърф общността в Ерисейра. 

Запознаването с действащи проекти на територията на община Мафра, свързани с приобщаването на хора с увреждания и работещите примери за въвличането им в работен процес, даде на участниците в мобилността визия за бъдещо сътрудничество между институции и организации в България. 

Translate