fbpx

Общи условия

Условията за ползване уреждат взаимоотношенията с потребителите на Интернет сайта www.akashasurf.com, възникващи при предоставяне и ползване на сайта и услугите, предлагани от него. Условията за ползване обвързват всички Потребители. Условията за ползване са публикувани на видно място в сайта и са достояние на всеки Потребител.

ПОЯСНЕНИЯ:

„Акаша сърф“  ООД е собственик на Интернет сайта www.akashasurf.com и всички снимкови и видео материали в него.

”Потребител” е всеки, който е заредил страницата www.akashasurf.com в Интернет.

“Услуга” е всяко действие от страна на „Акаша сърф“  ООД по повод направена поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛ относно предлаганите услуги на сайта www.akashasurf.com.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Услугите се предлагат и могат да бъдат ползвани при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема без възражения условията, споменати в този документ.

1.2. Услугите, предлагани от www.akashasurf.com могат да бъдат поръчвани единствено от лица навършили пълнолетие /навършили 18 годишна възраст/. Непълнолетни и поставени под ограничено запрещение лица могат да ползват предоставените от www.akashasurf.com услуги само с разрешението на техните родителите/попечители или законните им представители.

1.3. За да ползва услугите на www.akashasurf.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да подаде вярна и точна информация, така както е поискана от www.akashasurf.com за съответната услуга.

1.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни, www.akashasurf.com си запазва правото да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугата, заявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.5. Като условие за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и декларира, че няма да ползва предоставените му материали или услуга за каквато и да е дейност, забранена от закона.

1.6. Всички фотографии и видео материали публикувани на сайта са със запазени авторски права. Използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1. www.akashasurf.com уважава личните данни на потребителите си и няма да следи, редактира или разкрива никаква лична информация за потребителите си без предварително разрешение, освен в следните случаи:

– За да се подчини на закона.

– За да защити правата на www.akashasurf.com, при спазване на законовите изисквания.

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен, че www.akashasurf.com може да има достъп до личните му данни, за технически цели при изпълнение на задълженията си по предоставяне на Услугите.

3. АВТОРСКИ ПРАВА

3.1. Потребителят е съгласен да спазва всички разпоредби на закона за авторските права и да не го нарушава.

3.2. Всички фотографии и видео материали публикувани на сайта са със запазени авторски права. Използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

3.3. www.akashasurf.com си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя „Условията за ползване” по всяко време, чрез обновяване на този текст. Измененията в „Условията за ползване” влизат в сила в момента на тяхното публикуване на сайта.

* По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.  

4. БОНУС ПАКЕТИ

4.1. В част от предлаганите подаръчни пакети, може да са включени безплатни услуги под формата на ваучери с определена валидност.

4.2. Всички цени на предлаганите от www.akashasurf.com услуги са крайни за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.3. www.akashasurf.com се задължава да изпълни тези услуги в рамките на валидността на ваучера.

4.4. При невъзможност за изпълнение на някоя бонус услуга, www.akashasurf.com си запазва правото да я замени с друга.

5. БОНУС ПАКЕТИ

5.1. Купувачите имат право да върнат обратно закупена стока от сайта www.akashasurf.com в 7 дневен срок, считано от датата на доставка.

5.2. Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.

5.3. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3 стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; в т.ч. персонализирани подаръци, подаръци с текст, снимка, дата, послание по заявка на клиента, музикални дискове и книги.

5.4. Не подлежат на връщане продукти с увредена опаковка, счупени, следи от драскотини, удари, употребени.

5.5. Не подлежат на връщане суми за промоционални продукти или за част от тях.

5.6. „Акаша сърф“ ООД не носи отговорност за изцяло или частично неизпълнени задължения, в случай, когато имат място външни обстоятелства, определени като „форсмажорни обстоятелства”, върху които никой няма влияние. Под понятието „форсмажорни обстоятелства” се разбират всички непредвидуеми и независими от „Акаша сърф“ ООД  събития, възникнали след сключване на договора, по-специално такива като: война, безредици, катастрофи, наводнения, комуникационни смущения, стачки.

За информация относно връщане и рекламации пишете на [email protected]

© Всички права запазени. 2019 „Акаша сърф“ ООД

Translate