Начало / Спортове Кайтсърф

Кайтът става все по-популярен спорт в световен мащаб. На станцията ще намерите оборудване, което може да наемете, както и възможността за обучение.

Метеорологичните условия на нашия спот са непостоянни и обучението се осъществява само в начално ниво.

райдър Рашко Батов

Началното ниво включва:

• управление на малко крило за начинаещи на сушата

• как да стъкмявате екипировката си

• управление на голямо крило с повече тяга

• безопасност на вода и умения за изкарване на крилото от водата

• управление на крилото във водата без дъска (body drag)